Информационна база: 11. Партньорска програма
11.03. За кои услуги се изплаща възнаграждение?

Поради технически причини партньорската програма е временно преустановена. Продължава да се изплаща възнаграждението за поканени потребители преди 18-ти май 2020 г., но не може да бъдат добавяни нови клиенти, използвайки референтни линкове. 

 

Възнаграждение се изплаща за услугите за получаване на плащания и при обмяна на валута

Възнаграждението на база печалбата, генерирана от клиентите, се изплаща на 10-то число на следващия календарен месец. Възнаграждението се изплаща само при условие, че поне 3 клиента (три отделни лица/организации) са генерирали печалба (извършили са дейности, генериращи приходи). Изплаща се възнаграждение в размер на 10% от печалбата от услугата за получаване на плащания, в съответствие с таксата за услугата, посочена в Таблица 2 ("Комисионни за категория на проект"), и за обмяна на валута - след приспадане на преките разходи за превалутиране.

Няма определен краен срок за участие в програмата и за изплащане на възнаграждения. Възнаграждението се калкулира, само ако през последния месец, до 10-то число на текущия месец, сте влизали поне веднъж в своята сметка в Paysera.