10.12 Как да създам код за отстъпка?

1. Влезте в Paysera Tickets.

2. Изберете събитието, за което желаете да създадете код за отстъпка и изберете Управление.

3. От лявото меню изберете Кодове за отстъпка и кликнете върху Създаване на код за отстъпка.

4. Изберете за кои билети да бъде приложен кодът за отстъпка: За всички билети за събитието- ако желаете кодът да бъде валиден за всички типове билети. За избрани типове билети – можете да изберете конкретни типове билети, за които кодът за отстъпка да бъде валиден.

5. В отворилия се прозорец въведете кодовете за отстъпка или ги изтеглете в .csv. формат (Преди да ги запазите в .csv формат, се уверете, че кодовете са отделени един от друг). Въведете броя билети, за които ще бъде приложен кодът за отстъпка (броят е валиден за всеки код поотделно). Въведете отстъпката като сума или процент. Въведете срока на валидност на кода и кликнете върху Създаване.

6. Генерираните кодове за отстъпка изглеждат по този начин.