10.08 Настройки на тип билет.
  • Основните настройки на типовете билети включват: Наименование – наименованието на билета се показва на страницата на събитието и на билета на участника. Брой – показва наличните билети за събитието. Цена – цената на билета с включено ДДС, която се заплаща от купувача. Към цената на билетите не се начисляват допълнителни такси.
  • Допълнителни настройки:

    1. Детайлно описание на билет – визуализира се единствено в процеса на избор на билети; използва се за обозначаване на лицата, за които е предназначен билетът - например билетът е валиден, само ако се предостави факултетен номер на студент. Тази информация не се визуализира на самия билет.
    2. Наличност на билети – период от време, през който билетите са налични за продажба на страницата на събитието. Билети няма да бъдат налични и видими преди и след срока на тяхната наличност.
    3. Минимален/максимален брой билети – определя колко билета могат да бъдат закупени от един клиент. Обикновено броят е от 1 до 10.
    4. Видимост на типа билет – обикновено билетите са видими за всички клиенти, но е възможно да бъдат видими само за организатора на събитието или да бъдат деактивирани и изобщо да не бъдат видими.