10.05 ID и парола на проект.

Влезте в Paysera

Отидете на https://bank.paysera.com/bg/login и влезте в своята сметка в Paysera. Ако нямате Paysera сметка, може да се регистрирате от тук: РЕГИСТРАЦИЯ .


ID и парола на проект

За да създадете събитие, което е платено, въведете ID и паролата на проекта в Paysera Tickets. Тези данни можете да намерите в сметката си в Paysera, като от лявото меню изберете Портал за онлайн плащания > Управление на проекти > Настройки на проект > Общи настройки на проект.


Все още нямате проект за получаване на плащания?

Как да създам проект за получаване на плащания за услугата Paysera Tickets?