Информационна база: 18. Защита на личните данни
18.01. ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

За да получите достъп до личните си данни, обработвани от Paysera, моля да подадете искане посредством посочения формуляр. Моля, да се уверите, че сте посочили трите си имена и да подпишете заявката с електронния си подпис. Посочете начина, по който предпочитате да получите отговор (по електронна поща, чрез препоръчана поща или в офиса на Дружеството). В случай, че не посочите нищо, отговорът ще Ви бъде изпратен чрез същия канал, по който е получено искането.

След получаването на Вашето искане, Paysera ще предостави необходимите данни или причината за отказ да бъдат предостави данните в рамките на срока, определен от законодателството.

 

Предоставяне на данни по електронна поща (email)

Ако сте избрали да получавате данни по email, данните ще бъдат криптирани и изпратени на адреса на електронната поща. Кодът за декриптиране ще бъде изпратен чрез SMS на посочения във Вашия акаунт телефонен номер.

Ако сте клиент на Paysera, отговорът ще бъде изпратен на email адреса, указан като адрес за връзка във Вашия акаунт в системата Paysera.

Ако не сте клиент на Paysera, в искането си посочете email адреса, на който да Ви бъде изпратен отговор, данните, които искате да получите, и телефонния номер, на който ще бъде изпратен кодът за декриптиране.

 

Предоставяне на данни чрез препоръчана поща

Ако сте избрали да получите данни чрез препоръчана поща и сте клиент на Paysera, отговор ще бъде изпратен на адреса, посочен в системата Paysera като адрес на Вашето официално местоживеене.

Ако не сте клиент на Paysera, в искането си посочете адреса, на който желаете да Ви бъде изпратен отговор и ще изпратим данните на указания адрес.

 

Предоставяне на данни в офиса на Дружеството

Ако изберете да получите данните в офиса на Дружеството, посетете офиса на Paysera, находящ се в гр. Вилнюс, ул. Pilaitės pr. 16, Република Литва, от понеделник до петък, от 8:00 до 18:00 ч. Уверете се, че носите със себе си Вашия документ за самоличност.

 

Такса за предоставяне на данни

Данните се предоставят безплатно веднъж в рамките на една календарна година. В други случаи таксата за предоставяне на данни не надвишава стойността на предоставяне на данни, определена от Paysera, която възлиза на 10 EUR.Прикачени файлове 
 
 subject_access_request.pdf (83.57 KB)