Информационна база: 16. Технически въпроси
16.24. Собствеността на уеб сайта не може да бъде потвърдена

Моля, активирайте source кода на страницата и проверете дали този код е разположен между <head> и <head>.

Можете също да качите HTML файл с кодовите символи и името на webtopay_code.html, където кодът е символи, а не целият програмен код.