Информационна база: 16. Технически въпроси
16.23. Къде мога да намеря .NET API за интеграцията на моя проект?

.NET API можете да намерите на адрес: https://github.com/evp/webtopay-lib-dotnet