Информационна база: 16. Технически въпроси
16.22. Програмистите искат параметрите unique_id и sign_pasword. Къде мога да ги намеря?

Параметърът unique_id е уникалният номер на клиента.

Параметърът project_id е номерът на проекта, който можете да намерите в Проекты и свързани дейности > Моите проекти. Идентификационният номер (ID) е показан до проекта.

Параметърът sign_pasword може да бъде намерен в Проекты и свързани дейности > Моите проекти, като кликнете върху Настройки на проект > Общи настройки на проект.