Информационна база: 16. Технически въпроси
16.21. Мога ли да програмирам бутона Дари, ако избера CMS плъгини?

Съгласно спецификациите, можете да инсталирате платежната система и бутона Дари в система, която поддържа PHP.

Плъгините са създадени за системи за магазини за продажба на стоки. Бутонът Дари  може да бъде намерен на адрес: https://developers.paysera.com/ru/checkout/integrations/integration-donate-button