Информационна база: 16. Технически въпроси
16.20. Къде мога да видя кодове за грешки и техните описания?

Кодовете за грешки и описанията им са показани на следния адрес: https://developers.paysera.com/ru/checkout/error-codes