Информационна база: 16. Технически въпроси
16.18. Как мога да актуализирам версията на модула?

Версията на модула може да бъде актуализирана по два начина:

• чрез деинсталиране на старата и инсталиране на последната версия

• чрез презаписване на файлове на най-новата версия върху старата

Ако изберете втория начин, уверете се, че настройките на модула не са променени.