Информационна база: 16. Технически въпроси
16.17. Посочих номера на проекта в моя електронен магазин, но все още получавам грешка 0x6. Как да отстраня грешката?

Тази грешка означава, че по някаква причина ID на проекта не се предава.

Проверете кода, който се предава, на http://www.paysera.com/pay на последния етап. Можете да го проверите, като използвате Firefox add-on firebug или подобни добавки.

Грешката може да се покаже и ако валутата е посочена неправилно или е оставен интервал при посочването на идентификационния номер на проекта.