Информационна база: 16. Технически въпроси
16.16. Къде мога да намеря най-новата API документация?

Техническата документация за всички услуги се намира в секцията за програмисти: https://developers.paysera.com/ru