Информационна база: 16. Технически въпроси
16.15. Как работи тестовото плащане?

След като изберете начин на плащане, веднага ще бъдете пренасочени към страницата, до която бихте били пренасочени, ако сте извършили истинско плащане.

Няма да се използват банкови или други данни. Можете да видите тестовите си плащания в списъка с плащания. За да активирате тестовите плащания, променете настройките на проекта и задайте на уеб сайта си параметър test със стойност 1, напр. test => 1.