Информационна база: 16. Технически въпроси
16.14. Параметърът Sign не е коректен, показва се грешка 0х14. Какво да правя?

Проверете дали сте въвели паролата за проекта в полето Signature password.

Можете да видите паролата за проекта във Вашия акаунт, като изберете Проекти и свързани дейности > Моите проекти изберете Настройки на проект  > Общи настройки на проект.

Моля, уверете се, че версиите на плъгините и API спецификациите съвпадат. Също така, адресът може да не е коректен или да има интервал в края, което е специален символ, който може да доведе до неправилно генериране.