Информационна база: 16. Технически въпроси
16.11. Как се кодират телефонните номера на клиентите при събирането на плащания чрез SMS?

Телефонните номера на клиентите се кодират с кода на тяхната държава в началото на кода и продължават с техния телефонен номер, напр. български номер: 359ххxxxxxxx.