Информационна база: 16. Технически въпроси
16.10. Има ли възможност след потвърждение на трансфера да се изпрати имейл на потребителите, подписан от мен? Ако може, има ли възможност да бъдат изпратени различни писма за потвърждение за различни събития?

Тази функционалност може да бъде инсталирана във файла за callback.