Информационна база: 16. Технически въпроси
16.06. Колко пъти Вашата система изпраща информация за плащане?

Ако след първото предаване на информация, нашата обратна връзка (callback)  не получи необходимия ОК отговор, ще я повтаряме на 1, 3 и 24 часа.