Информационна база: 16. Технически въпроси
16.01. Технически спецификации за инсталиране на системата

Техническите спецификации могат да бъдат прегледани на адрес:  https://developers.paysera.com/bg