12.17 Може ли лице само да управлява проекта, но да няма право да изпълнява други действия, които не са свързани с проекта?

Да, може.

Отидете на Проекти и свързани дейности > Моите проекти и изберете Настройки на проект > Права за управление.

В Предоставяне на права на друг потребител можете да отбележите и да предоставите на друго лице право на Управление на проекта (всички права).

Лицето трябва да има идентифициран акаунт в Paysera.