12.17. Може ли човек само да администрира проекта, но да няма право да изпълнява други действия, които не са свързани с проекта?

Да, може.

Отворете Управление на проекти и изберете Настройки на проект > Права за управление. Тук можете да предоставите на дадено лице правото да управлява проекта, при условие, че има акаунт в Paysera.