12.16 Как да активирам плащанията за услугата по иницииране на плащане (УИП) за една или повече банки?

 Можете да изберете начина, по който искате да получавате плащания от различни банки за всеки проект.

  • Изберете Проекти и свързани дейности > Моите проекти, след което – Настройки на проект > Настройки на услугата по получаване на плащания.
  • Изберете държава в секцията Методи на плащане.
  • Ще можете да видите наличните банки и начини на плащане.
  • Поставете отметка върху Ползвай услугата по иницииране на плащания до избраната банка.
  • Запазете настройките.

Допълнителна мярка за сигурност

Може да изберете Кредитни плащания по Услугата за иницииране на плащания само след получаване на банково извлечение. Плащането ще бъде заверено, само ако е потвърдено от банково извлечение.

Не забравяйте да запазите настройките.