12.11 Тестови плащания

За да извършите тестови плащания, трябва да въведете TEST=1 на уеб сайта си или да активирате тестовите плащания във Вашия CMS плъгин. 

Във Вашия Paysera акаунт отидете на Проекти и свързани дейности > Моите проекти, кликнете върху Настройки на проект > Настройки на услугата по получаване на плащания. След това проверете следните полета:

• Позволи тестовите плащания

• Приемане на постъпления от всякакви информационни системи (адресът на сайта няма да се проверява).

След извършване на тестови плащания, моля въведете TEST=0 в системата си и премахнете отметката от квадратчетата. Вашият проект не трябва да бъде активиран и потвърден от системния администратор на Paysera, за да извършите тестови плащания.