12.10 Кога ще бъде потвърден моят проект?

Изпратете проекта за преглед и ние ще го проверим.

Ако проектът не успее да премине одобрението, ще Ви предоставим коментари за грешките или несъответствията. След като премахнете недостатъците, моля изпратете отново проекта за преглед.