12.10. Кога ще бъде потвърден моя проект?

Изпратете проекта за преглед и ние ще го прегледаме.

Ако проектът не успее да премине одобрението, ще Ви предоставим коментари за грешките или несъответствията. След като премахнете недостатъците, моля изпратете отново проекта за преглед.