12.08 Проектът е потвърден. Защо значката за надеждност е в червено?

След потвърждаването на проект, значката за надеждност става зелена в рамките на три часа.