12.08. Проектът е потвърден. Защо етикетът за качество е в червено?

След потвърждаването на проект, етикетът за качество става зелен в рамките на три часа.