12.06. Етикет за качество

Eтикетът за качество е етикет за надеждност. Когато купувачите виждат етикета за качество, те знаят, че този уеб сайт е сигурен за покупки и търговецът ще изпълни задълженията си.

Информация за това как да поставите етикета за качество на уеб сайта може да бъде намерена, като отидете на Портал за онлайн плащания > Управление на проекти и изберете Общи настройки на проект.

Тук можете да намерите информация за това как да поставите етикета за качество на уеб сайта си.