12.05. Имам няколко сметки. Мога ли да избера сметката за постъпления от проект за събиране на плащания?

Да, можете. Отидете в Портал за онлайн плащания > Управление на проекти, изберете активния линк Настройки на проект > Обща информация за проект.

След това изберете сметката, по която ще бъдат събрани клиентските плащания.

Тук можете също да изберете дали искате плащанията автоматично да се превалутират в конкретна валута.