12.05 Имам няколко сметки. Мога ли да избера сметката за постъпления от проект за получаване на плащания?

Да, можете.

Отидете в Проекти и свързани дейности > Моите проекти, изберете връзката Настройки на проект > Общи настройки на проект

Тук можете да изберете сметката, по която ще бъдат получавани плащанията.

Можете да изберете и валутата, в която плащанията ще се заверяват по сметката:

- получените плащания не се превалутират и се заверяват във валутата, заплатена от клиентите;

- получените плащания винаги се конвертират в избраната валута.