12.04 Описание на проект

При създаването на проект трябва да се предостави кратко описание на услугите. Описанието е достъпно в секция Тук можете да редактирате > Настройки на проект > Описание на проект. Информацията може да бъде редактирана по всяко време, съгласно Вашите нужди.

Описанието на проекта трябва да бъде предоставено на английски език и на езиците, на които Вашият уеб сайт е достъпен.

В тази секция трябва да опишете:

  • Име на проекта/услугата чрез предоставяне на кратко описание, напр. онлайн магазин за дрехи.
  • Подробно описание на проекта, като го опишете с повече детайли и посочите кои стоки или услуги ще бъдат предоставени на Вашия уебсайт.
  • Условия за доставка чрез предоставяне на кратко описание и линк към информацията на Вашия уебсайт.
  • Политиката за възстановяване на суми чрез предоставяне на кратко описание или връзка към информацията на Вашия уебсайт.

Примери за описания са предоставени във Вашия проект. За да ги прегледате, кликнете върху Как да въведа описание? в секция Име на проект/услуга (кратко описание).