12.04. Описание на проект

Описанието на проекта трябва да бъде предоставено на английски език и на езиците, на които Вашият уеб сайт е достъпен.