12.02 Потвърждение на собственост на уеб сайт

Във Вашия акаунт изберете Проекти и свързани дейност  > Моите проекти.

Когато собствеността върху проект не е потвърдена, следното съобщение се появява за избрания проект: “Собствеността на уебсайта все още не е потвърдена! Моля, добавете кода в областта на заглавието на сайта <head></head> и натиснете бутона „Проверка““.

Кодът за проверка трябва да бъде качен на уебсайта само за кратко време, за да потвърдим, че Вие сте действителният собственик на уебсайта. За да поставите гореописания код, трябва да можете да редактирате началната страница на уебсайта и да поставите мета параметъра в параметрите на заглавната част на уебсайта. След като приключи проверката и потвърждението, можете да премахнете кода.