12.02. Потвърждение на собственост на уеб сайт

Влезте в своя акаунт и изберете Портал за онлайн плащания > Управление на проекти. В отворения списък на проектите ще видите код за Вашия проект, който трябва да поставите в секцията <head></head> на Вашия уеб сайт.

Тук можете да намерите и информация за файла, който ще трябва да поставите в основната директория на уеб сайта, ако не успеете да поставите посочения код.