12.01 Как да създам проект за получаване на плащания?

Как да създам проект?

  1. Влезте в своя акаунт. От менюто вляво изберете Настройки > Настройки на Paysera сметка > Управление на услуги > Промяна.

Изберете Получаване на плащания онлайн чрез електронно банкиране и други системи и кликнете върху Поръчка

  1. От менюто вляво изберете Проекти и свързани дейности > Моите проекти и кликнете върху Добавяне на нов проект.
  2. Въведете данните за новия проект:
  • В секцията Доставчик на услуги въведете адреса на Вашия онлайн магазин.

Ако не използвате платформа, изберете Ще въведа сам/-а адреса на проекта и въведете адреса на уебсайта.

В случай, че използвате платформа, тогава в секция Ще използвам платформа ще бъде показан списък с платформи, като след избирането на някоя от тях, адресът ще бъде попълнен автоматично. 

  • В секция Описание на услуга опишете накратко услугите, които предоставяте. Ако продавате физически стоки, въведете политиката за възстановяване на платени суми и условията за доставка. Повече информация за описанието на проекта е предоставена в раздел „12.04. Описание на проект“.

Ако е нужно, по-късно можете да промените информацията и описанието на услугите:

  • Въведете настоящия телефонен номер и имейл адрес в секция Информация за контакт. Ако прецените, посочете и други данни за контакт, например Skype. Тези данни за контакт ще бъдат предоставяни на Вашите купувачи, заедно с писмото за потвърждение на плащането.
  • Кодът за потвърждение на собствеността на проекта е предоставен в секция Потвърждение на собственост; трябва да го поставите в частта <head></head> на Вашия уебсайт. По този начин ще бъдем сигурни, че Вие сте действителният собственик на уебсайта. Повече информация е предоставен в раздел „12.02. Потвърждение на собственост на уебсайт“.

След като сте попълнили исканата информация, кликнете върху Запис на проект.

  1. Уверете се, че уебсайтът вече съдържа условия за покупка и продажба, условия за доставка и връщане на суми, декларация за поверителност и Вашите данни за контакт като търговец. Изпратете проекта за преглед, само когато уебсайтът е напълно подготвен за използване от клиенти, платформата за разплащане е интегрирана и тестовите плащания са извършени.

Изпратеният от Вас проект ще бъде разгледан в рамките на един ден.

Информация за техническата спецификация за интеграция е налична ТУК.

След създаването на проект ще Ви бъдат предоставени данните, необходими за техническата интеграция на платформата за плащане:

- в менюто вляво в Проекти и свързани дейности > Моите проекти ще видите ID на Вашия проект (номер на проект/projectid);
- в Проекти и свързани дейности > Моите проекти кликнете върху Настройки на проект > Общи настройки на проект и ще видите кода, необходим за потвърждение на собствеността на уебсайта;
- в Проекти и свързани дейности > Моите проекти кликнете върху Настройки на проект  > Общи настройки на проект и ще видите паролата за проекта.

 

 Видео: