Информационна база: 2. Фирмена сметка
2.05. Управление на фирмена сметка

Фирмената сметка може да бъде достъпвана и управлявавана както от управителя на компанията, така и от други служители / трети лица като счетоводител например.

За да може дадено лице да получи права за достъп / работа с фирмена сметка, е необходимо то да бъде регистриран и идентифициран потребител на системата на Paysera.

Повече относно различните видове права, които могат да бъдат предоставяне в Paysera, можете да научите тук.