Информационна база: 2. Фирмена сметка
2.05 Разлика между Допълнителни права за достъп и Права и лимити на превод

В Допълнителни права за достъп можете да предоставите права на лице не само да извършва определени действия по сметката, но и да управлява проекти.

В Права и лимити за превод можете да предоставите на дадено лице правата да преглежда сметката, да създава преводи и да ги подписва, както и да задава парични лимити за тези транзакции.