Информационна база: 7. Преводи и плащания
7.18. Сетълмент сроковете за SEPA преводи (неспешни преводи в евро към страни от SEPA).

Стандартни (не спешни) преводи в евро към държави от ЕИЗ се изпълняват чрез системата SEPA, ползвайки IBAN сметка.

Преводите могат да струват повече, ако банката на получателя не е част от зоната на SEPA.

Срок за изпълнение на парични преводи

Подаден за изпълнение *Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
6:45–8:50 ч. 11:10 ч.
8:50–9:30 ч. 11:10 ч.
9:30–12:00 ч. 13:40 ч.
12:00–14:30 ч. 16:10 ч.
14:30–16:30 ч. 17:40 ч.
16:30–16:45 ч. 17:40 ч.
16:45–6:45 ч. на следващия работен ден в 9:00 ч.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: при превод на парични средства през работни дни към литовските банки Citadelė, Medicinos bankas, Šiaulių bankas, Lithuanian Credit Union, Vilnius Credit Union, CSDL Registrar of personal accounts, Lithuanian post, Perlas services, European Merchant Bank, General Financing, United Central Credit Union, LTL Credit Union, AB Mano Bankas, UAB PayRay, "Rato" Credit Union, Credit Union "Saulėgrąža" и Credit Union "Taupa", преводите се изпълняват както следва:

Подаден за изпълнение *Приблизително време на заверяване по сметката на клиента
8:00–18:00 ч. до 15 мин.
18:00–8:00 ч. 8:15 ч.

*Забележка! Обработката на плащането може да отнеме до 5 минути.