Информационна база: 7. Преводи и плащания
7.22. Получих превод от “Paysera LT”, UAB. Какво означава това?

“Paysera LT”, UAB управлява електронната платежна система  Paysera и е посредник при осъществяването на парични преводи през нея.

Ако в платежното нареждане “Paysera LT”, UAB е посочена като наредител, означава, че преводът е извършен през системата на Paysera. Действителният наредител на плащането може да бъде видян в полето за местоназначение на плащането, където е посочено името и фамилията или наименованието на фирмата наредител, както и основанието на плащането.