Информационна база: 7. Преводи и плащания
7.16. Спешни преводи

Незабавните преводи (SEPA Instant) се изпълняват само към държави от ЕИЗ и при условие, че банката на получателя е член на системата SEPA Instant.

Спешни преводи в други валути. Валутите, в които могат да се изпълняват спешни преводи, както и срока за заверяване и съответните такси, са посочени тук .