5.02. Свързах се с търговеца, но изобщо не получих отговор. Към кого да се обърна по-нататък?

Моля, попълнете заявката тук, като предоставите цялата информация, свързана с проблема. Ние ще съдействаме с комуникацията между Вас и търговеца за разрешаване на ситуацията.