Информационна база: 4. IBAN сметка
4.06. IBAN номер на сметка

Клиентите на Paysera автоматично получават номер на IBAN сметка, състоящ се от 20 цифри.

Независимо от страната на клиента, кодът на държавата е „LT“.

Последните единадесет цифри съвпадат с номера на Paysera сметката на клиента.

Например:

Вътрешен номер на Paysera сметка:

EVPXX10001774350

IBAN номер на сметка:

LTXX 3500 0100 0177 4350