Информационна база: 4. IBAN сметка
4.04. Предимства на IBAN номерата.

Клиентите на Paysera могат да използват същия формат на номер на сметка като във всяка друга банка, а получателят на паричния превод може да види името и фамилията/името на юридическото лице, извършило превода.

Клиентите могат да извършват и получават стандартни преводи в EUR от която и да е държава-членка на ЕИЗ, както и да извършват и получават незабавни преводи SEPA Instant. Незабавни преводи (SEPA Instant) също се изпълняват само в държави от ЕИЗ и при условие, че банката на получателя се е присъединила към системата SEPA Instant.