Информационна база: 4. IBAN сметка
4.03. Защо Paysera използва IBAN номера?

Paysera LT принадлежи към Единната зона за плащания в евро (SEPA) и изпълнява незабавни преводи, тъй като е член на SEPA Instant. За подобни преводи (в EUR) се използва сметка от тип IBAN.

При получаването или нареждането на преводи в друга валута, различна от EUR, към/от държави извън ЕС, потребителите трябва да следват указанията и инструкциите, предоставени в системата.