Информационна база: 4. IBAN сметка
4.02. Използване на IBAN

Стандартът IBAN се използва в държавите от SEPA (Единна зона за плащания в евро): всички държави в ЕС, както и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Сан Марино и Монако.

Системата SEPA включва 52 държави, където електронните трансфери в евро се изпълняват в съответствие с единни правила и стандарти за плащания.

Същите форми за трансфер се прилагат за Литва, поради което местните и международните преводи към държави от SEPA се извършват чрез IBAN сметка, използвайки единния формат за платежни нареждания и извлечения по сметки.