6.05. Парични преводи от WebMoney към Paysera

Преводи от системата WebMoney към Paysera сметка не се предлагат.

Потребителите на Paysera обаче могат да изпълняват преводи към WebMoney в USD. Сумите по превода достигат до получателя в рамките на 15 минути. В случай на необичайно голям брой трансфери, преводът може да отнеме повече време, но ще бъде извършен не по-късно от 12 ч. на следващия работен ден. Таксите и условията са посочени тук