6.04. Начислени допълнителни такси

Захранването на Paysera сметка е безплатно, но е възможно банката, от която се нареждат парите, да прилага допълнителна такса за паричен превод. Таксата зависи от държава, валутата на превода и от банката, от която се превеждат средствата, като нейният размер може да се види само чрез генериране на инструкции за превод. Точната такса за заверяване (ако е приложима) винаги се посочва при избрания метод за захранване. Допълнителна информация относно таксите за заверяване на превод може да бъде прегледана тук.

Важно: Ако преводът не е изпълнен съгласно предоставените инструкции, заверяването на средствата по сметката може да доведе до начисляване на допълнителни такси, чийто размер зависи от конкретната банка. Допълнителна информация относно таксите е налична тук.