6.03. Време за заверяване / получаване на преводи
  • Преводите между потребители на Paysera се заверяват незабавно.
  • Стандартните преводи се заверяват по IBAN сметка 5 пъти дневно (в работни дни).
  • Незабавните преводи чрез SEPA Instant се заверяват мигновено.
  • Времето на заверяване на суми по сметката при друг тип превод зависи от самия метод на захранване, който е избран, като сроковете са указани към всеки метод. Повече информация за начините на захранване на сметка може да прегледате тук.

Важно! Ако преводът не е изпълнен съгласно предоставените инструкции, заверяването на средствата по сметката е възможно да отнеме повече време от посоченото.