Информационна база: 3. Настройки на акаунта
3.08 Редактиране на данни за контакт

За да редактирате данните си за контакт, влезте в акаунта си в Paysera и от менюто вляво изберете Настройки > Настройки на Paysera сметка > Лична информация и информация за контакт > Промяна. Тук можете да актуализирате данните си за контакт, да промените часовата зона и формàта за показване на датата.