Информационна база: 3. Настройки на акаунта
3.04 Известия за движения по сметки

Настройки > Настройки на акаунта > Известия за движението на парични средства по сметките > Създаване на ново известие.

Тук можете да изберете как желаете да получавате известия за входящи или изходящи плащания, транзакции за обмяна на валута или защитени с парола преводи. Можете да получавате известия по 3 начина:

  • Email
  • SMS
  • Интернет адрес (URL)

Моля, имайте предвид, че за изпращане на информация чрез SMS на Вашия телефон или на Вашия Интернет адрес (URL) се прилагат такси. Таксата ще бъде посочена във Вашия акаунт, когато изберете този тип известие.