Информационна база: 3. Настройки на акаунта
3.03 Промяна на лимити по сметка

В случай, че желаете да промените лимитите по сметката, влезте в своя акаунт в Paysera, изберете Настройки > Лимити, права, пълномощия от менюто вляво и кликнете върху Права и лимити на превод. След това в таблицата за лимити на превод кликнете върху Промяна на лимити, направете нужните промени в лимитите и запазете промените. Моля, имайте предвид, че новите ограничения влизат в сила след 12 чàса.

За да разполагат с неограничени лимити, физическите лица трябва да предприемат допълнителна стъпка за идентификация - потвърждаване на самоличността чрез видео разговор. Бутонът за регистрация за разговор в Google meet е наличен в акаунта в Paysera в Настройки > Лимити, права, пълномощия. Ако стандартните лимити са Ви достатъчни, то това действие не е нужно.

Забележка: Клиентите юридически лица могат да променят лимитите на фирмените сметки по свое усмотрение. Не е необходима допълнителна идентификация (напр. чрез видео разговор по Google meet).