Информационна база: 3. Настройки на акаунта
3.03. Лимити на сметка

Лимитите на личните сметки в Paysera са както следва:

  • 1350 EUR месечно и дневно
  • 16 200 EUR годишно

За да промените или изцяло премахнете лимитите на своята лична сметка, е необходимо да заявите и извършите кратък разговор по Skype с наш служител.

Лимитите на фирмените сметки в Paysera са както следва:

  • 6000 EUR дневно
  • 12 000 EUR месечно

За да промените лимитите на своята фирмена сметка, от своя Paysera акаунт изберете НАСТРОЙКИ > Лимити, права, пълномощия. В отворилия се прозорец изберете Пълномощия и лимити на плащане, изберете Редактиране и задайте новите лимити.

 

ВАЖНО: Имайте предвид, че обновените лимитите влизат в сила 12 часа след промяната.